HACKED BY HÜRNEFER

Last updated on January 05, 2024 
kaydeden HürNefer
Diyor:
Türkiye Cumhuriyeti Büyüklü?ü Önünde Boyun E?eceksiniz. BOYUN E?MEYEN?N BOYNUNU EL? KALKANIN EL?N? KOPARIRIZ ?Y? B?L?RS?N?Z NASIL KOPARDI?IMIZI ! - TÜRKE BA? KALDIRANI EZER?Z - "Yemen halk? açl?k ve susuzluktan ölürken siz hacker oldu?unuzu iddia ediyorsunuz. Bütün bir grubunuz olsa bile bana ula?amazs?n?z, ben olamazs?n?z. Teamr70"
 
Greetz = B3zkurt - YesiSec - WebÇak?r - Dislanze - TomyRoot - Gentrex - Jagg - Yune
#Siber Kilit Operasyonu #Bursaspor